Peuterspeelzaal De Veldpeutertjes

Spelend leren

De peuterspeelzaal is voor iedere peuter een goede voorbereiding op de basisschool. Peuters vinden er allerlei materialen die bij hun ontwikkelingsfase passen en komen onder deskundige begeleiding samen in groepsverband. De peuter wordt zo in staat gesteld te ontdekken, te fantaseren en te leren om samen met andere kinderen te spelen. Naast spelen, ontmoeten en ontwikkelen willen we ook een signalerende en ondersteunende rol naar kinderen en hun ouders zijn.

Uw peuter kan bij De Veldpeutertjes op vaste ochtenden naar hartelust spelen en leren. Jacqueline Laheij is het de gezicht van peuterspeelzaal De Veldpeutertjes. Zij staat graag voor u en uw peuter klaar!

De peuterspeelzaal en DWS werken samen in het ‘peuterexperiment’. De peuters en kleuters van onze school werken aan dezelfde thema’s. Bij de kleuters wordt dieper ingegaan op de thema’s die op de peuterspeelzaal al behandeld zijn. Er worden bijvoorbeeld liedjes gezongen, die later ook weer bij de kleuters herhaald zullen worden. Op deze manier proberen we kinderen spelenderwijs voor te bereiden, zodat de overgang van peuterspeelzaal naar kleuterklas zo soepel mogelijk verloopt.