Vrijwillige ouderbijdrage

De oudervereniging int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Deze is in 2021-2022 vastgesteld op minimaal € 45,- per leerling. Dit geld wordt besteed aan de viering van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Vlaggetjesdag, Koningsdag, het versieren van de school en het jaarlijkse schooluitje. Dit zijn dus extra activiteiten die voor de kinderen en de sfeer op school belangrijk zijn.

Het minimale bedrag dat wij nodig hebben om alle activiteiten te kunnen organiseren is € 45,- per leerling. Omdat wij een kleine school zijn en de ouderbijdrage zo laag mogelijk willen houden, is de kas van het Cultureel Fonds niet heel royaal. Extra giften zijn daarom ook van harte welkom.

Het geld uit het Cultureel Fonds wordt besteed aan diverse activiteiten die buiten het leerprogramma vallen. Dit zijn bijvoorbeeld de viering van Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Vlaggetjesdag, Koningsdag, het versieren van de school en het schoolreisje.

Dat kan. Er bestaat de mogelijkheid om in 2 of 3 termijnen te betalen. De volledige betaling of de eerste termijn dient voor 1 december 2021
betaald te zijn. De laatste termijn willen wij graag uiterlijk 1 februari 2022 ontvangen. Wilt u gebruik maken van deze regeling? Neemt u dan contact op met Conny Piels.

Gaat uw kind na de Kerstvakantie naar groep 1? Dan bedraagt de ouderbijdrage € 40,-. Na de Carnavalsvakantie wordt de bijdrage verlaagd naar € 35,-. Na Pasen betaalt u niets.

De kas van het cultureel fonds is niet heel ruim. Daarom hebben wij ervoor gekozen om het schoolreisje het ene jaar plaats te laten vinden door gebruik te maken van gezamenlijk vervoer en het andere jaar vragen wij de hulp van ouders om op de bestemming aan te komen.