Kanjerschool

Kanjerschool

Wij zijn een gecertificeerde Kanjerschool. Dit betekent dat we de werkwijze vanuit de Kanjertraining toepassen in alle groepen. Deze werkwijze zorgt voor een goed pedagogisch klimaat op school en zo richten we ons op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van de kinderen die bij ons op school zitten.

De kinderen leren op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar om te gaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Ook wordt er gewerkt aan het verminderen van agressie en meeloopgedrag. Daarnaast krijgen kinderen handreikingen om op een goede manier om te gaan met de straatcultuur.

Bij de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de volgende Kanjerafspraken centraal:

  • We vertrouwen elkaar

  • We helpen elkaar

  • Niemand speelt de baas

  • Niemand lacht uit

  • Niemand doet zielig

De Kanjertraining maakt gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag. De omschreven “petten” zijn niet bedoeld om een kader te geven voor al het gedrag van kinderen. Je bent geen “petje”, je doet op dit moment zo.

Witte pet

Het gedrag van een kind met een witte pet op is “rustig”. Het kind is innerlijk beschaafd; het pest, schreeuwt en scheldt niet, maar is behulpzaam en is te vertrouwen. Dit kind heeft respect voor zichzelf en voor de ander.

Zwarte pet

Het gedrag van een kind met een zwarte pet op is brutaal. Het kind wil de baas zijn en doet dit door te intimideren, te manipuleren, te bedreigen of conflicten op te zoeken. De zwarte pet wil wel alles bepalen, maar nergens verantwoordelijk voor zijn.

Rode pet

Het gedrag van een kind met een rode pet op is vaak clownesk. Het kind wil opvallen en stelt zich uitdagend op. De rode pet wil erbij horen en doet dit door stoer te doen op een vervelende manier. Kinderen met een rode pet op nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen maar wijzen snel naar een ander.

rode pet kanjertraining

Gele pet

Het gedrag van een kind met een gele pet op is onopvallend. Het kind wil niet opvallen, is bang, verlegen of stil. Het kind wil er graag bijhoren maar vindt alles eng, bedreigend en beangstigend. Door deze bange, afhankelijke opstelling kan het kind genegeerd of gepest worden.

De indeling in gedragstypen is niet bedoeld om te diagnosticeren. De Kanjertraining helpt kinderen andere gedragsvarianten te ontdekken en uit te proberen.

De training bestaat uit lessen, waarin onder andere verschillende thema’s aan de orde komen. Meer informatie over de Kanjertraining vindt u op www.kanjertraining.nl.