Controle op hoofdluis

Wat doet het LuizenOpsporingsTeam?

Elke woensdagochtend na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd op neten en/of hoofdluis. De data van de controles vindt u hiernaast.

Als kinderen luizen of neten hebben, worden de ouders van deze kinderen geïnformeerd en krijgen de rest van de ouders van kinderen uit de klas een brief met informatie. In de brief staan adviezen bij hoofdluis en tips hoe hoofdluis voorkomen kan worden.

Helpt u ook mee?

Wij zijn voor het luizenopsporingsteam altijd op zoek naar vaders of moeders die een handje willen helpen. Als er genoeg mensen zijn, kost het een half uurtje en kunnen we ook rouleren. U hoeft dan ook niet elke keer mee te helpen. Meer weten? Neem contact op met juf Maryse.

Controlemomenten 2018-2019

Na zomervakantie
geen controle i.v.m. coronavirus
Na herfstvakantie
vooralsnog geen controle i.v.m. coronavirus
Na Kerstvakantie
vooralsnog geen controle i.v.m. coronavirus
Na Carnavalsvakantie
vooralsnog geen controle i.v.m. coronavirus
Na meivakantie
vooralsnog geen controle i.v.m. coronavirus