Digitaal onderwijs

Digitaal onderwijs

Digitale technologie is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Dit heeft ook invloed op de manier waarop wij lesgeven. Om kinderen klaar te maken voor de toekomst, is het belangrijk dat zij leren omgaan met digitale ICT. Zo ook op onze school. Digitaal lesgeven is daarom een aanvulling op de traditionele manier van werken.

Touchscreen digiborden

In alle klassen maken we gebruik van touchscreen digiborden waarmee interactieve lessen kunnen worden gegeven. In groep 1 en 2 is bijvoorbeeld het traditionele activiteitenbord vervangen door de digitale variant. Wanneer het tijd is om de activiteiten te kiezen, doen de kinderen dat zelf op het touchscreen. Ook de Engelse les wordt grotendeels gegeven via het digibord. Op die manier kunnen we lesgeven met native speakers van het Engels.

Chromebooks

In juli 2019 hebben we 64 chromebooks aangeschaft ter vervanging van de vaste computers. Alle kinderen hebben hun eigen toegangscode gekregen. Deze chromebooks worden op verschillende manieren ingezet in alle klassen, maar we beginnen met de rekenlessen. In 2019 zijn we gestart in groep 3 tot en met 7 met de software ‘De wereld in getallen’. De kinderen voeren opdrachten uit op hun chromebook en krijgen direct feedback over hoe ze de sommen hebben gemaakt. Uiteindelijk zullen we ook voor woordenschat, spelling, taal en wereld-oriënterende vakken gebruik maken van de chromebooks.

Lesmateriaal

Hieronder vindt u links naar de verschillende lespakketten die wij op de Deken Wehmeijerschool gebruiken . De school is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van onderstaande websites.

Oefenmateriaal

Lespakketten