Plusklas DOEN

Groep DOEN is in de Brede School Velddriel gevestigd. Groep DOEN is een bovenschoolse plusklas voor (hoog)begaafde leerlingen. In Velddriel kunnen kinderen vanaf groep 4 bij Groep DOEN terecht. Wekelijks zijn er bijeenkomsten van een dagdeel voor de middenbouw en twee dagdelen voor de bovenbouw. Bij Groep DOEN wordt een dynamische leeromgeving gecreëerd voor gelijkgestemde kinderen die van en met elkaar kunnen leren. De leeromgeving moet aansluiten bij hun sterke kanten en ontwikkelingsniveau, waarbij creativiteit getoond mag worden en de motivatie kan worden versterkt.

Leerlingen worden uitgedaagd door interessante thema’s en leeractiviteiten waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van vaardigheden. Het proces is essentieel en wordt ondersteun door constant gericht feedback te geven en te evalueren.

GROEP DOEN