Extra verlof aanvragen

Uw kunt extra verlof aanvragen voor dagen die buiten de schoolvakanties of officiële feestdagen vallen. U kunt bijvoorbeeld extra verlof aanvragen als uw kind meedoet aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Extra vakantieverlof wordt uitsluitend verleend wanneer het op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/ verzorgers niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien dagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een schooljaar.

Tenslotte is er verlof mogelijk als er belangrijke omstandigheden zijn. Voor een aantal omstandigheden zijn er in de regio Rivierenland de volgende richtlijnen opgesteld:

  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten schooltijd kan

  • Verhuizing (ten hoogste 1 dag)

  • Bijwonen van het huwelijk van familie tot en met de 4e graad: broers/zusters, ouders, (over)grootouders, ooms/tantes, neven en nichten (voor 1 of 2 dagen)

  • Bij ernstige ziekte van familie tot en met de 3e graad: broers/zusters, ouders, (over)grootouders, ooms en tantes (duur in overleg met de directie)

  • Bij overlijden van familie tot en met de 4e graad (duur in overleg met directie)

  • Bij 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (ten hoogste 1 dag)

  • Bij een 12½-, 25-, 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (ten hoogste 1 dag)

  • Voor andere naar het oordeel van de directie belangrijke redenen

Meer informatie over extra verlof vindt u in onze schoolgids.