Engelse les vanaf groep 1

Wij hebben ervoor gekozen om Engels te geven vanaf groep 1. Hiervoor gebruiken wij Stepping Stones Junior. In het voortgezet onderwijs is Stepping Stones een van de meest gebruikte methodes en dus is een groot voordeel van deze methode dat het goed aansluit bij het vervolgonderwijs. Daarnaast is er ook materiaal voor de leerlingen die al wat verder zijn met de Engelse taal. Stepping Stones Junior leert kinderen zich in het echte leven in het Engels uit te drukken. Onderwerpen die aan bod komen zijn jezelf voorstellen, familie en vrienden, eten en drinken, school, transport, natuur, dieren, het weer, het lichaam en gezondheid.

Digitale methode

Voor de spelling hebben wij gekozen voor Brits Engels, maar Stepping Stones Junior richt zich op het gebruik van Engels als internationale communicatietaal tussen vele nationaliteiten. De methode loopt gelijk met de natuurlijke taalontwikkeling van een kind: eerst luisteren, daarna spreken en vervolgens het lezen en schrijven in het Engels.

Wij gebruiken de digitale lesmethode. Alle lesonderdelen zijn daarbij beschikbaar op het digibord. Groep 1 t/m 4 (Step 1) krijgen 30 lessen van 30 minuten. Groep 5 t/m 8 (Step 2 en 3) krijgen 30 lessen van 60 minuten. In Step 2 en 3 kunnen leerlingen de leerstof zowel digitaal als met leerwerkboeken verwerken.

Structuur van een les

Elke les start met een filmpje waarin Engelstalige leeftijdsgenoten acteren en spreken in herkenbare, Nederlandse situaties. De woorden en de zinnen van de les staan daarin centraal. De doelwoorden en doelzinnen van de les worden op naspreeksnelheid aangeboden. Het filmpje doet voor en de kinderen spreken na. Daarna begint de oefenfase; met flash cards en activerende opdrachten waarin met elkaar wordt gecommuniceerd, leren leerlingen de woorden. In totaal biedt Stepping Stones Junior meer dan 1.100 woorden, gekozen op basis van internationale frequentielijsten.