Informatie voor ouders

Informatie voor ouders

Op deze pagina vindt u onder andere formulieren en documenten, belangrijke data, informatie over overblijven, de ouderbijdrage, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en het laatste nieuws.

DWS logo groot

Vakanties

Studiedag
19 en 20 september 2022
Studiedag
12 oktober 2022
Herfstvakantie
24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Carnavalsvakantie
20 februari t/m 24 februari 2023
Studiedag
27 februari 2023
Tweede Paasdag
10 april 2023
Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag
29 mei 2023
Studiedag
28 juni 2023
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus 2023
0
KINDEREN OP DIT MOMENT

Kies ook voor persoonlijke aandacht

Maak een afspraak om onze prachtige school te bekijken of meld uw kind nu aan!

De oudervereniging

De oudervereniging bedenkt en organiseert leuke en feestelijke activiteiten op school. Denk hierbij aan het schoolreisje, Sinterklaas, de kerstviering, vlaggetjesdag en het versieren van de school. Om deze activiteiten te financieren vraagt de oudervereniging een jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Zonder deze bijdrage zijn diverse activiteiten niet mogelijk.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met diverse beleidszaken. Een medezeggenschapsraad is een orgaan binnen de school dat de ouders en leerkrachten in de gelegenheid stelt om mee te praten, te adviseren of mee te beslissen over de organisatie van de school en de inrichting van ons onderwijs. De MR is er dus om de belangen van de kinderen, ouders en het personeel van de school zo goed mogelijk te behartigen.

Lesmateriaal

Hieronder vindt u links naar de verschillende lespakketten die wij op de Deken Wehmeijerschool gebruiken . De school is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van onderstaande websites.

Oefenmateriaal

Lespakketten