Informatie voor ouders

Informatie voor ouders

Op deze pagina vindt u onder andere formulieren en documenten, belangrijke data, informatie over overblijven, de ouderbijdrage, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en het laatste nieuws.

DWS logo groot

Vakanties

Studiedag
20 september 2023
Herfstvakantie
16 oktober t/m 20 oktober 2023
Studiedag
6 december 2023
Kerstvakantie
22 december 2023 t/m 5 januari 2024
Studiedag
30 januari 2024
Carnavalsvakantie
12 februari t/m 16 februari 2024
Studiedag
27 maart 2024
Tweede Paasdag
1 april 2024
Meivakantie
22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart
9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag
20 mei 2024
Studiedag
21 mei 2024
Studiedag
17 juni 2024
Zomervakantie
8 juli t/m 18 augustus 2024
0
KINDEREN OP DIT MOMENT

Kies ook voor persoonlijke aandacht

Maak een afspraak om onze prachtige school te bekijken of meld uw kind nu aan!

De oudervereniging

De oudervereniging bedenkt en organiseert leuke en feestelijke activiteiten op school. Denk hierbij aan het schoolreisje, Sinterklaas, de kerstviering, vlaggetjesdag en het versieren van de school. Om deze activiteiten te financieren vraagt de oudervereniging een jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Zonder deze bijdrage zijn diverse activiteiten niet mogelijk.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met diverse beleidszaken. Een medezeggenschapsraad is een orgaan binnen de school dat de ouders en leerkrachten in de gelegenheid stelt om mee te praten, te adviseren of mee te beslissen over de organisatie van de school en de inrichting van ons onderwijs. De MR is er dus om de belangen van de kinderen, ouders en het personeel van de school zo goed mogelijk te behartigen.

Lesmateriaal

Hieronder vindt u links naar de verschillende lespakketten die wij op de Deken Wehmeijerschool gebruiken . De school is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van onderstaande websites.

Oefenmateriaal

Lespakketten