Informatie voor ouders

Informatie voor ouders

Op deze pagina vindt u onder andere formulieren en documenten, belangrijke data, informatie over overblijven, de ouderbijdrage, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en het laatste nieuws.

DWS logo groot

Vakanties

Herfstvakantie
19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Carnavalsvakantie
15 februari t/m 19 februari 2021
Tweede Paasdag
5 april 2021
Koningsdag
27 april 2021
Meivakantie
3 mei t/m 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag
24 mei 2021
Studiedag
14 juni 2021
Studiedag
25 juni 2021
Zomervakantie
26 juli t/m 3 september 2021
0
KINDEREN OP DIT MOMENT

Kies ook voor persoonlijke aandacht

Maak een afspraak om onze prachtige school te bekijken of meld uw kind nu aan!

Uw kind aanmelden

De oudervereniging

De oudervereniging bedenkt en organiseert leuke en feestelijke activiteiten op school. Denk hierbij aan het schoolreisje, Sinterklaas, de kerstviering, vlaggetjesdag en het versieren van de school. Om deze activiteiten te financieren vraagt de oudervereniging een jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Zonder deze bijdrage zijn diverse activiteiten niet mogelijk.

LEES MEER

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met diverse beleidszaken. Een medezeggenschapsraad is een orgaan binnen de school dat de ouders en leerkrachten in de gelegenheid stelt om mee te praten, te adviseren of mee te beslissen over de organisatie van de school en de inrichting van ons onderwijs. De MR is er dus om de belangen van de kinderen, ouders en het personeel van de school zo goed mogelijk te behartigen.

LEES MEER

Lesmateriaal

Hieronder vindt u links naar de verschillende lespakketten die wij op de Deken Wehmeijerschool gebruiken . De school is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van onderstaande websites.

Oefenmateriaal

Lespakketten

Belangrijke data

naar kalender

Laatste nieuws

Meer nieuws

Snelle links