Informatie voor ouders

Informatie voor ouders

Op deze pagina vindt u onder andere formulieren en documenten, belangrijke data, informatie over overblijven, de ouderbijdrage, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en het laatste nieuws.

DWS logo groot

Vakanties

Studiedag
20 september 2021
Studiedag
13 oktober 2021
Herfstvakantie
25 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Studiedag
7 februari 2022
Carnavalsvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022
Tweede Paasdag
18 april 2022
Meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart
26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag
6 juni 2022
Studiedag
4 juli 2022
Studiedag
11 juli 2022
Zomervakantie
25 juli t/m 2 september 2021
0
KINDEREN OP DIT MOMENT

Kies ook voor persoonlijke aandacht

Maak een afspraak om onze prachtige school te bekijken of meld uw kind nu aan!

Uw kind aanmelden

De oudervereniging

De oudervereniging bedenkt en organiseert leuke en feestelijke activiteiten op school. Denk hierbij aan het schoolreisje, Sinterklaas, de kerstviering, vlaggetjesdag en het versieren van de school. Om deze activiteiten te financieren vraagt de oudervereniging een jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Zonder deze bijdrage zijn diverse activiteiten niet mogelijk.

LEES MEER

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met diverse beleidszaken. Een medezeggenschapsraad is een orgaan binnen de school dat de ouders en leerkrachten in de gelegenheid stelt om mee te praten, te adviseren of mee te beslissen over de organisatie van de school en de inrichting van ons onderwijs. De MR is er dus om de belangen van de kinderen, ouders en het personeel van de school zo goed mogelijk te behartigen.

LEES MEER

Lesmateriaal

Hieronder vindt u links naar de verschillende lespakketten die wij op de Deken Wehmeijerschool gebruiken . De school is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van onderstaande websites.

Oefenmateriaal

Lespakketten

Belangrijke data

naar kalender

Laatste nieuws

Meer nieuws

Snelle links