Informatie voor kinderen

Informatie voor kinderen

Op deze pagina vind je informatie die voor jou als leerling belangrijk of nuttig is. Zo staan er op deze pagina links naar andere websites, maar ook informatie over de kinderraad van de Deken Wehmeijerschool.

De kinderraad

Wij vinden het belangrijk dat kinderen mee kunnen denken en mee kunnen praten over onze school. Wij denken dat dit een aantal zaken positief zal beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden, respect, het kunnen inleven in anderen en een positief zelfbeeld. Daarom hebben wij een kinderraad.

Wat is de kinderraad?

De kinderraad is er voor alle kinderen van de Deken Wehmeijerschool. Wij denken dat onze leerlingen vaak goede ideeën hebben om onze school beter, mooier en leuker te maken. De kinderraad luistert naar de ideeën en vragen van alle leerlingen en probeert daar iets mee te doen.

De kinderen die in de kinderraad zitten zorgen er natuurlijk voor dat ze goed weten wat de andere leerlingen van de ideeën vinden. Als veel kinderen het met een idee eens zijn, dan gaan we kijken of we het idee kunnen uitvoeren. Soms lukt dat en soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld: Er is geen geld of het idee is niet veilig.

Vertegenwoordigers

Het is moeilijk om met alle kinderen tegelijk over die ideeën te praten. Daarom zitten er in de kinderraad vertegenwoordigers die praten namens alle leerlingen in de verschillende groepen. Per groep kunnen er twee kinderen zitting nemen in de kinderraad. De leden van de kinderraad vergaderen onder leiding van juffrouw Conny vier of vijf keer per jaar en praten dan over de ideeën die door leerlingen voorgesteld zijn.

Heb jij een vraag of idee?

Heb jij een vraag of idee voor de kinderraad? Vind je dat er iets beter of anders kan? Of wil je iets weten of vertellen? Download de folder van Kinderraad en schrijf je vraag of idee op de achterkant. Knip de flap los en stop hem in de ideeënbus van de kinderraad. Je vind de brievenbus in de gang bij de toiletten. De leden van de kinderraad houden zelf hun klas op de hoogte van wat er binnen de raad besproken wordt. Alle klassen hebben een map waarin de notulen bewaard worden.

Nuttige links

Hieronder vind je leuke en interessante links. De school is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van onderstaande websites.

Oefenmateriaal

TV-programma's

Lezen

Overig