Oudervereniging

Wat doet de OV

Doel van de oudervereniging is het bevorderen van de bloei van de school door bij de ouders van de leerlingen belangstelling voor en daadwerkelijke betrokkenheid bij de school te wekken en te houden. Met andere woorden: De OV is een schakel tussen school en ouders. Zij behartigt de belangen van de ouders bij de schoolleiding, het bestuur en de medezeggenschapsraad van de school.

Het bestuur

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit:

 • Sonia Ackermans

 • Nicol van den Bighelaar

  (Penningmeester)

 • Marsha Nendels

 • Carolien van Kuijk

 • Chantal van Nassau

 • Gaby van den Bosch

 • Angela van Herwijnen

 • Eline van der Ven

 • Kim van den Bighelaar

 • Yvonne van Heumen

  (namens de school)

Automatisch lid

Iedere ouder, voogd of verzorger van een kind op de DWS is automatisch lid van de Oudervereniging wanneer er aan de ouderbijdrage wordt voldaan. Uiteraard kunt U op verzoek besluiten geen lid te willen zijn. De (vrijwillige) financiële bijdrage per kind wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en geïnd door de penningmeester van de Oudervereniging. In 2020-2021 is de contributie € 30,00 per kind per schooljaar.

De Oudervereniging vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De sfeer, waarin dit alles gebeurt, is ontspannen en gezellig.

Wilt u meer informatie over de oudervereniging neem dan contact op met een van de leden.

Activiteiten

Als lid van de Oudervereniging kun je een steentje bijdragen aan de sfeer binnen de school door het organiseren van activiteiten. D.m.v. informeel contact, tegenkomen op het schoolplein, en formeel contact, voorbesprekingen, worden de activiteiten georganiseerd. Zaken waarmee de oudervereniging zich door het jaar heen bezighoudt zijn:

 • organiseren Algemene Ledenvergadering

 • organiseren bijzondere schoolactiviteiten zoals Sint, Kerst, Carnaval, schoolreis, Vlaggetjesdag, het versieren van de school e.d.

 • regelen en plannen van de schoolfotograaf

 • beheer Cultureel Fonds

 • onderhouden contacten met de MR, het bestuur, de gemeente e.d