Geschiedenis leesvoorziening

Geschiedenis leesvoorziening

De geschiedenis

Beginjaren

Zo mooi en geavanceerd als de bibliotheek er nu uitziet zo is het niet altijd geweest.

Jarenlang was de bibliotheek gehuisvest in de aula van basisschool Deken Wehmeijer als dependance van de bibliotheek van Kerkdriel. In 1987 werd deze dependance opgeheven en melden Marja van Breemen en Petra Dobbe zich als vrijwilligsters om de bibliotheek als zodanig voort te zetten. Doch zonder financiële middelen en dat is niet eenvoudig. In 1988 werd subsidie aangevraagd bij de gemeente Maasdriel en deze werd gehonoreerd. Leesvoorziening Velddriel was geboren. Van het nieuwe subsidiegeld werden 39 nieuwe boeken gekocht en 350 gehuurd bij Biblioservice Gelderland in Arnhem en het benodigde bibliotheekmateriaal gekocht.

Jaren werd er met dit subsidiegeld gewerkt. Het aantal boeken dat uitgeleend werd bleef gestadig stijgen. Zo werden in 1988 14.560 boeken uitgeleend en in 1994 was dat aantal al opgelopen tot 15.685.

Marja van Breemen

In 1994 werd het computerprogramma Bibliobas aangeschaft. Het was een eenvoudig computerprogramma voor schoolbibliotheken. Er kon niet mee worden uitgeleend, maar het bevatte wel een catalogus van de boeken die Leesvoorziening Velddriel in bezit had. Om aan de eisen van de tijd te voldoen bleek de subsidie toch te weinig te zijn.

Vanaf 1997

In 1997 werd weer om verhoging van subsidie gevraagd en deze zou worden toegekend wanneer Leesvoorziening Velddriel een stichting werd. Een bestuur werd gevormd, statuten werden opgesteld en naar de notaris gestuurd en enige tijd later kwam de gemeente met een verhoging van de subsidie. Ook werd voor een eigen logo gekozen.

Besloten werd toen om het eigen boekenbezit te vergroten en wat minder boeken te huren bij Biblioservice Gelderland. Er werd contact gelegd met de NBD (Nederlandse Bibliotheek Dienst) in Leidschendam. De NBD is een groot bedrijf die boeken kant en klaar levert aan bibliotheken. Boeken zijn opnieuw ingebonden, geplastificeerd en voorzien van annotatie en rubricering. Ze kunnen besteld worden maar ook zelf in Leidschendam uitgezocht worden. Voor het laatste werd gekozen.

Weer kwam een fenomeen zijn intrede doen. In 2002 introduceerde Biblioservice Gelderland een nieuw computerprogramma Educat B genaamd. Er werd gewikt en gewogen en overgegaan tot aanschaf van het programma. Educat B is een compleet zoek- en uitleensysteem voor de schoolbibliotheek en is bijzonder gebruiksvriendelijk. Het programma geeft op snelle en eenvoudige wijze antwoord op vragen als: welke boeken zijn er bij Stichting Leesvoorziening Velddriel over….? Is het een A- B- of C- boek of wellicht een jeugdstudieboek? Welk AVI-niveau heeft het boek en in welke kast kan ik het vinden? Educat B biedt de mogelijkheid om te zoeken op trefwoord, onderwerp, titel, schrijver, sisonummer en serie.

De boeken werden allen voorzien van een eigen barcodelabel (streepjescode) en na weken werk en installatie zou het programma in februari gaan werken. Maar het optimisme bleek te groot. Het programma werkte niet goed op het netwerk van school. Er werd aan alle kanten gesleuteld maar uitlenen en inleveren van boeken lukte niet met Educat B. En dus werd weer overgegaan op het uitlenen en innemen met kaartjes in de boeken.

Medio 2004 kreeg de leesvoorziening van school mooie nieuwe kasten in het lokaal waar de leesvoorziening op de Deken Wehmeijerschool gevestigd is. Ook kwam er een nieuw netwerk op school en begin 2005 kon definitief begonnen worden met het uitlenen en innemen van boeken. Dit betekende het einde van het tijdperk van het kaartjessysteem (Detroitsysteem) en deed de computer definitief zijn intrede.

Vanaf begin 2012 maken we als leesvoorziening onderdeel uit van de nieuwe brede school Velddriel. In de gemeenschappelijke centrale ruimte / aula zijn afsluitbare kasten gemaakt waar de boeken van de leesvoorziening in zijn opgenomen. Tezamen met het nieuwe bibliotheeksysteem breekt een nieuwe periode aan.

Het boekenbestand bedraagt momenteel ruim 4.000 boeken verdeeld in jeugd(voor)leesboeken: AP-AK-, technisch lezen AVI 1-2-3-4 en AVI 5-6-7-8-9, B-C-boeken. Studieboeken AJ voor de onderbouw en studieboeken J voor de bovenbouw, beide ingedeeld naar sisonummers.

Alle leerlingen van basisschool Deken Wehmeijer kunnen gratis gebruik maken van de collectie van de bibliotheek.Boeken leesvoorziening Velddriel
Op dinsdagmorgen is er per groep gelegenheid om, op vertoon van een bibliotheekpas, maximaal vier boeken per leerling uit te zoeken. Voor spreekbeurten of werkstukken mogen enkele boeken meer meegenomen worden. Voor het te laat inleveren wordt 25 eurocent per boek gerekend.