Leesvoorziening Velddriel

Al jarenlang, sinds 1988, is Leesvoorziening Velddriel gehuisvest in de aula van de Deken Wehmeijerschool. De leesvoorziening heeft een ruim aanbod in peuterboeken (AP), kleuterboeken (AK), Eerste leesboekjes (AVI), met de daarbij behorende codes “S” (start), M3 (Midden groep 3), E3 (Eind groep 3), M4 (midden groep 4) en E4 (Eind groep 4) en de leesboeken met de niveau’s A, B of C. Tevens zitten er informatieve boeken (studieboeken) in het assortiment, deze worden aangeduid met AJ (Studieboek onderbouw) of met J (Studieboek bovenbouw).

Boeken lenen bij de Leesvoorziening

Het uitleenprogramma Aura J is afkomstig van Bibliotheek Rivierenland. Met dit uitleenprogramma krijgt de Leesvoorziening Velddriel twee keer per jaar een nieuwe huurcollectie. Deze bestaat uit 2 boeken per leerling en de boeken zijn van alle niveaus. Op alle boeken staat het genre op het ruggetiket.

Alle leerlingen van de Deken Wehmeijerschool, de peuters van peuterspeelzaal De Veldpeutertjes en de BSO kunnen gratis gebruik maken van onze collectie. De kinderen krijgen allemaal een bibliotheekpasje waarmee ze boeken kunnen lenen. Vanaf groep 3 zijn de kinderen zelf verantwoordelijk voor hun pasje en bewaren ze dit in hun lade of etui. Iedere dinsdagmorgen is er, per groep, gelegenheid om maximaal 4 boeken per leerling uit te komen zoeken. Meer boeken wordt niet toegestaan, tenzij de leerling met een spreekbeurt of werkstuk bezig is. De boeken worden maximaal 3 weken uitgeleend, daarna moeten ze ingeleverd worden.