Tussenschoolse en Naschoolse opvang

Tussenschoolse en Naschoolse opvang

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Heel graag willen we u informeren dat wij, Kinderopvang ’t Veldmuisje, na de herfstvakantie (vanaf 23-10-2017) met veel enthousiasme de buitenschoolse voorzieningen in de Brede School zullen gaan verzorgen.

We willen ons graag even voorstellen. Kinderopvang ’t Veldmuisje biedt in een gezellige huiselijke sfeer opvang aan. De kinderen hebben de mogelijkheid te spelen in een veelzijdige omgeving. Een omgeving die rust biedt, maar ook uitdaagt om spelenderwijs te leren.

Wat betekent dit voor u?

In principe kunt u uw kind(eren) blijven brengen naar de tussenschoolse opvang (TSO) in de Brede School. Wij zullen tijdens deze tussenschoolse opvang, op een gezellige manier gezamenlijk lunchen. Hierbij kunnen de kinderen de zelf meegebrachte lunch nuttigen. Hierna krijgen de kinderen gelegenheid om te ontspannen en samen met hun leeftijd- en klasgenootjes te spelen voordat de school weer begint.

Tussenschoolse opvang op contractbasis

Er vindt TSO plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens alle schoolweken (in totaal 40 weken per jaar) van 12:00 uur tot 13:15. We werken met contracten waarbij vaste dagen ingepland worden. Dit wordt maandelijks gefactureerd met een standaard maandbedrag.

U kunt hierbij kiezen uit een contract waarbij u één standaard dag afneemt per week, tot de volledige 4 dagen per week. Per ingeplande dag berekenen we € 3,50.

Een rekenvoorbeeld

Stel uw kind maakt gebruik van 1 dag TSO per week, dan geldt de volgende berekening: € 3,50 per dag x 40 weken x 1 dag per week : 12 maanden = € 11,76 per maand.

Dus u betaalt maandelijks:

Een dag per week: € 11,76
Twee dagen per week: € 23,33
Drie dagen per week: € 35,00
Vier dagen per week : € 46,67

 

Incidentele tussenschoolse opvang

Op dezelfde momenten kunt u ook gebruik maken van incidentele afname à € 3,75 per keer. Gelieve deze opvang via het emailadres info@t-veldmuisje.nl aan te vragen.

Mocht u gebruik willen maken van de TSO, verzoeken wij u vriendelijk het bijgevoegde formulier zo snel mogelijk in te vullen en te sturen naar: info@t-veldmuisje.nl. Wij waren niet in de gelegenheid u eerder te informeren maar met de juiste gegevens kunnen wij direct rekening houden met de bezetting en eventuele individuele wensen van de kinderen.

Wij kijken uit naar een leuke en gezellige invulling van de tussenschoolse opvang.

Met vriendelijke groet,

Hella Wammes

Annemarie van de Laar

 

Kinderopvang ’t Veldmuisje Velddriel
Voorstraat 75
5334 JR Velddriel
0418-634536

 

Kinderopvang ’t Veldmuisje Kerkdriel
Dreef 1
5331 RX Kerkdriel
0418-726940

info@t-veldmuisje.nl