School dicht tot en met 6 april

School dicht tot en met 6 april

Op zondag 15 maart heeft de regering besloten om tot en met 6 april alle scholen en kinderopvang te sluiten in de hoop dat dit bijdraagt aan het remmen van de verspreiding van het Coronavirus. Uiteraard volgen wij dit besluit en zal ook de Deken Wehmeijerschool vanaf morgen gesloten zijn.

De regering stelt ook dat kinderen van ouders met zogenaamde vitale beroepen (zorg, politie en
brandweer) er op mogen rekenen dat hun kinderen terecht kunnen op school of de kinderopvang. Wij
zullen in het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hieraan gehoor geven. Wij zullen
morgenvroeg op de diverse scholen de betreffende kinderen opvangen. Hierbij gelden wel nog steeds
de algemene richtlijnen dat kinderen met klachten van koorts of hoesten niet naar school komen.
Wij hebben, mede als gevolg van de AVG, geen zicht op de beroepen van ouders. Daarom vragen wij
alleen aan de ouders met vitale beroepen in een mail aan de directie hun beroepsinformatie met ons
te delen. Wij rekenen op uw begrip voor dit verzoek.

Tevens zullen wij ons de komende dagen beraden op de verdere invulling van de opvang van de
kinderen, waarbij zorg voor de gezondheid van uw kind en ons personeel voorop zal staan.

Als bestuur en directie van Bommelerwijs hebben wij eerder vandaag al overleg gehad over welke
maatregelen genomen zouden moeten worden in het kader van onze onderwijskundige taak.
De diverse teams op de scholen zullen samen met de directie de komende dagen met elkaar gebruiken
om te overleggen op welke wijze onder de nieuwe omstandigheden toch les gegeven kan worden aan
onze leerlingen. Wij zullen u de hoogte houden van deze ontwikkelingen en u zo snel mogelijk
informeren over de concrete invulling.


Reageren is niet mogelijk.