Kinderraad

Kinderraad

th

Wij vinden het belangrijk dat kinderen mee kunnen denken, mee kunnen praten en mede verantwoordelijk zijn (kleinschalig) onze school. Wij denken dat dit een aantal zaken positief zal beïnvloeden. Te denken valt aan de ontwikkeling van sociale  en communicatieve vaardigheden, respect, het kunnen inleven in anderen en een positief zelfbeeld .De kinderraad bestaat uit een groep enthousiaste kinderen iedere groep kunnen 2 kinderen zitting nemen in de raad. De raad vergadert onder schooltijd  4 of 5 keer per jaar o.l.v. de directeur. een eigen prikbord waarop de notulen of mededelingen vanuit de kinderraad worden gehangen, een brievenbus waar kinderen uit de groepen ideeën dan wel vragen kunnen stoppen. De vertegenwoordigers van de kinderraad houden zelf hun klas op de hoogte van de ontwikkelingen van de raad. Alle klassen hebben een map waarin de notulen bewaard worden. De kinderraad heeft ook een aparte plaats op deze website.