Oudervereniging (OV)

Oudervereniging (OV)

Wat doet de Oudervereniging zoal?

Doel van de OV is het bevorderen van de bloei van de school door bij de ouders van de leerlingen belangstelling voor en daadwerkelijke betrokkenheid bij de school te wekken en te houden.
Met andere woorden: De OV is een schakel tussen school en ouders. Zij behartigt de belangen van de ouders bij de schoolleiding, het bestuur en de medezeggenschapsraad van de school. En dat alles voor het welzijn van de kinderen.
De OV verleent hand en spandiensten. Zij wordt hierbij ondersteund door o.a. klassenouders.

Iedere ouder, voogd of verzorger van een kind op de D.W.S. is automatisch lid van de Oudervereniging wanneer er aan de ouderbijdrage wordt voldaan. Uiteraard kunt U op verzoek besluiten geen lid te willen zijn.

De (vrijwillige) financiële bijdrage per kind wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en geïnd door de penningmeester van de Oudervereniging. In 2017-2018 is de contributie 30,00 Euro per kind per schooljaar.

Onze belangrijkste taak is dus het organiseren van activiteiten voor de kinderen, samen met ouders (die ons daarbij willen helpen) en samen met een van de teamleden.
De activiteiten, die hieronder vallen zijn:
· organiseren Algemene Ledenvergadering
· organiseren bijzondere schoolactiviteiten zoals Sint, Kerst, Carnaval, Schoolreis,
Vlaggetjesdag, Versieren school e.d.
· beheren Cultureel Fonds
· onderhouden contacten met M.R., bestuur, gemeente e.d.
· het maken van de nieuwsbrief

Het bestuur van de OV bestaat momenteel nog uit 10 leden, waarbij er in onderling overleg een voorzitter, penningmeester en secretaris benoemd worden. De huidige leden zijn:

Anita van Herwijnen (voorzitter) (moeder Inge, Martijn en Rens)
Nicol van den Bighelaar  (penningmeester) (moeder Marieke, Rosanne en Milan)
Eline van der Ven (secretaris, moeder Dex)
Chantal van Nassau(moeder Fay en Julie)
Marsha Nendels (moeder Timo en Nina)
Carolien van Kuijk (moeder Pleun en Tuur)
Annet van Eeuwijk (moeder Davy en Milan)
Angela van Herwijnen (moeder Lola en Glen)
Yvonne van Heumen (namens de school)

Als lid van de Oudervereniging kun je een steentje bijdragen aan de sfeer binnen de school door het organiseren van activiteiten. D.m.v. informeel contact, tegenkomen op het schoolplein, en formeel contact, voorbesprekingen, worden de activiteiten georganiseerd. Het leuke hiervan is, dat je als ouder, ook in de leuke zaken op school, betrokken kunt zijn. Daarnaast kun je natuurlijk, op deze manier, een direct aandeel hebben, hoe deze activiteiten ingevuld kunnen worden. Je leert andere ouders kennen, je hebt op een andere manier contact met de teamleden en hierdoor leer je ook meer kinderen kennen (zeker uit de groepen waar je eigen kinderen niet zitten).

De Oudervereniging vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De sfeer, waarin dit alles gebeurt, is ontspannen en gezellig.

Wilt U meer informatie over de oudervereniging neem dan contact op met een van de leden.