Inspraak

Inspraak

er zijn 2 organen binnen de school waarbij ouders en leerkrachten een rol spelen: de Medezeggenschapsraad en de Oudercommissie. Kijk verder onder het betreffende tabblad voor meer informatie

Medezeggenschapsraad

Oudercommissie